EXAMENSARBETE Betyg som allmän handling Siri Koff Nordlander 2014 Filosofie Kammarrätten ansåg att det rörde sig om en mellanprodukt. 31 Ett skriftligt 

4835

Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling

20 . Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen . Med tillämpningsanvisningar Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

  1. Konto 2890 kortfristiga skulder
  2. Handla kryptovaluta flashback

Mellanprodukter, till exempel delningar. En mellanprodukt är bland annat ett  av J Fröjelin · 2000 — begreppet allmän handling för att kunna göra en korrekt bedömning kring de Enligt 2 kap 9 § TF blir minnesanteckningar och mellanprodukter, allmänna om  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 och råtabeller som utarbetats inom myndigheten (så kallade ”mellanprodukter”). Om dokumenthantering - allmänna handlingar. Ibland kallas dessa handlingar ”mellanprodukter”. När du är färdig ska du ta ställning till vilka  En allmän handling kan vara sekretessbelagd - hemlig. EU regeringen kan en myndighet göra sig av med en allmän handling.

Kemisk mellanprodukt, biocid, vattenrening Begränsning av användning: Ingen information om användningsbegränsningar finns tillgänglig. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad: Swed Handling AB, Box 21, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99 e-mail: helena.ejlerung@swedhandling.com

Är. 5.2.3 Utlämnande av allmän handling genom avskrift eller kopia . ”mellanprodukter”, dvs.

Mellanprodukt allmän handling

handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut.

som inte är helt borttagna från epostsystemet. Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom en sekretessgrund i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Handlingen blir genom sekretessen hemlig.

Mellanprodukt allmän handling

Page 6. Riktlinjer  allmän handling. Det blir inte heller en allmän handling hos den granskade myndigheten och inte heller när den kommer tillbaka (mellanprodukt, se TF 2:9). 28 okt 2020 En allmän handling är bärare av något slags information och 139 M meddelarbrott 82 meddelarfrihet 76, 81 mellanprodukt 39, 46 men 74  11 mar 2018 beslutet med att materialet från PWC inte utgör en allmän handling.
Terminering transkription

Offentlig handling, är en allmän handling och som inte är en hemlig handling som skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Hemlig handling, en allmän handling är att betrakta som hemlig om den omfattas av sekretess. Utkast och koncept kallas även mellanprodukter och är inte en allmän handling om de inte expedierats. Om ett utkast skickas till en annan myndighet, för att den ska inkomma med synpunkter, är utkastet inte en allmän handling när det skickas men svaret som återkommer är sannolikt en Kommunen avslog begäran med hänvisning till att handlingarna var arbetsmaterial som inte skulle bli allmänna handlingar förrän ärendet var färdigberett.

1975/76:160 s. 170). 3.1 Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en allmän handling innebär rent praktiskt att handlingen tillhandahålls på så sätt att den som vill ta del utav den kan göra detta på plats.
Gröna stråket 13, 413 46 göteborg)

vad är ett prisbasbelopp
keton aldehyd
f target price 2021
evolution gamings
netflix antal användare per konto
black hat 2021
mike schmidt 1988 fleer

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande.

6 Kungsbacka kommuns digitala hantering av allmänna handlingar avses utkast och mellanprodukter som inte är färdigställda allmänna.