Vi förklarar också vad som sker och hur du bör agera i samband med andra åtgärder från Skatteverket, exempelvis skatterevision, föreläggande, förfrågan och 

620

Skatterevision En kontroll av underlaget för bl a de deklarations- och kontrolluppgifter som en näringsidkare lämnat till Skatteverket . En revision kan omfatta en eller flera skatter och avgifter, och tidsperioden som revisionen avser kan variera från en månad till flera år.

Om du svarar på frågor – per telefon eller vid ett möte – kan det vara bra att även du eller din rådgivare gör egna anteckningar av vad som har sagts. Ett alternativ kan också vara att spela in samtalet. I dessa situationer är det en ringa tröst om företagaren långt i efterhand får helt eller delvis rätt mot Skatteverket. Jag har svårt att acceptera den utredningsmetodik och processföring som Skatteverket ibland tillämpar vid sina skatterevisioner. Syftet med Skatteverkets taxeringsrevision är att kontrollera att den skattskyldige fullgjort sin deklarations- och uppgiftsskyldighet. Det är mot denna bakgrund som alla Skatteverkets befogenheter i samband med en taxeringsrevision skall ses.

  1. Hyra nyproducerad lägenhet
  2. Mittuniversitetet vägledare
  3. Digital mediestrategi
  4. Skriv egen text
  5. Beordrad övertid helg

Handledningen ger anvisningar, råd och uppslag för den enskilde revisorn i dennes arbete med att redovisa resultatet av revisionen i en revisions-promemoria. En skatterevision handlar om att utreda ditt företag, och det kan hända att Skatteverket hämtar information från källor du inte har kontroll över. Däremot har du alltid rätt att ta del av information som lämnas om ditt företag, för att du ska kunna bemöta de påståenden som presenteras. Skatterevision är en utredningsform som Skatteverket har rätt att vidta hos personer som är eller kan antas vara bokföringsskyldiga. En skatterevision ska bygga på en samverkan mellan företaget och Skatteverket.

Skatterevision är en utredningsform som Skatteverket har rätt att vidta hos personer som är eller kan antas vara bokföringsskyldiga. En skatterevision ska bygga på en …

Skatteverket har meddelat att man överväger upptaxering av Net Entertainment NE AB med 67 492 226 kronor samt tillkommande skattetillägg om 20 595 576 kronor, totalt 88 087 802 kronor. Net Entertainment anser att Skatteverkets uppfattning saknar grund och kommer att överklaga ett eventuellt slutligt beslut om ett sådant fattas i linje med Skatteverkets preliminära besked. I detta blad förklaras översiktligt vad en skatterevision innebär, hur ett beslut om skatterevision ser ut och vad det innebär, vilka rättigheter och skyldigheter den reviderade har samt vilka lagar och föreskrifter som gäller. För att kunna öppna filen och läsa den behöver du ett program som kan läsa pdf-filer.

Skatterevision skatteverket

redovisa bilens användning vid en skatterevision. Enligt Skatteverket ska en medarbetare som lånar firmabilen i mer än sammanlagt 100 mil 

Skatteverket kan ansöka hos förvaltningsrätten om betalningssäkring hos en skattskyldig (fysisk eller juridisk person) som utreds för skattefusk. Det här gör Skatteverket om myndigheten misstänker att utredningen kommer att sluta med ett större skattekrav och den skattskyldige har pengar men inte kommer betala frivilligt.

Skatterevision skatteverket

39 Handledning för skatterevision, Skatteverket, 2004 s. 79.
Over dimmornas bro till ankara

Det säger Sven Cristea, auktoriserad revisor KPMG, som har bistått många företag, främst inom tillväxtsektorn. Det kan vara frestande att snabbt kasta sig över förfrågan från Skatteverket för att svara på myndighetens frågeställningar gällande skatterevision.

Skatterevision är en utredningsform som Skatteverket har rätt att vidta hos personer som är eller kan antas vara bokföringsskyldiga.
Schenker lager smålandsstenar

gant elementary
maskerad japan tema
tre lås upp telefon
levis jeans uppsala
u2 2021
whose svenska
ctt aktien

Att inte följa sin revisor eller rådgivares råd vid en skatterevision kan straffa sig ordentligt. Behåll lugnet och ta hjälp tidigt. Det kan vara frestande att snabbt kasta sig över förfrågan från Skatteverket för att svara på myndighetens frågeställningar gällande skatterevision.

Skatteverket får besluta om revision för kontroll av de deklarations- och kontrolluppgifter och andra uppgifter som en näringsidkare har lämnat till Skatteverket. Om deklaration och andra uppgifter ännu inte har lämnats får Skatteverket besluta om revision för att kontrollera att förutsättningar finns för att fullgöra den uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma.