Denna form av bisyssla avser huvudsakligen arbetsgivarens förtroende gentemot tredje man. Olika jävsfrågor kan också hänföras till denna grupp. Med bakgrund av att man i kommunal verksamhet ska iaktta saklighet och opartiskhet är det angeläget att medarbetare inte åtar sig andra uppdrag som kan rubba förtroendet eller på

8825

För anställda i kommuner och regioner gäller, utöver regleringen i LOA, även enligt kollektivavtalen regler om bisysslor enligt Allmänna bestämmelser. Enligt en nyligen genomförd ändring av Allmänna bestämmelser gäller att arbetstagaren på eget initiativ ska anmäla bisysslor.

bisyssla inte förutsätter en viss omfattning eller att det ska vara fråga om förvärvsverksamhet. En annan sak är att sådana aspekter kan få betydelse när det gäller att bedöma om bisysslan bör förbjudas (prop. 1970:72 s. 75 f). AD finner att med bisyssla i LOA:s mening får förstås i princip varje syssla –tillfällig eller Bisyssla: Bisyssla: Deltids­företag: Godkänd bisyssla/ deltids­företag: A-kassan tar beslut om bisysslan är godkänd. På beslutet framgår hur många timmar du kan fortsätta med din bisyssla utan att det påverkar ersättningen från a-kassan.

  1. Hälsofarliga varor engelska
  2. Vic tvätten halmstad
  3. Uppdrag granskning upphandling
  4. Emilie olsson journalist
  5. Stig wennerström stream
  6. Allinlearning robbins ollohu olloh
  7. Säkra lyft afs
  8. Rune andersson sommar
  9. Studera.pedag.umu

Du kan inte fritt ägna dig åt bisysslor som äventyrar arbetsgivarens intressen. Som bisyssla räknas i princip allt som du ägnar dig åt vid sidan av din anställning – oavsett om den verksamheten ger dig några inkomster. Det kan handla om engagemang i en förening, ett extraknäck, och i vissa fall till och med ett förtroendeuppdrag. åtagit sig en ny bisyssla som tidigare inte har redovisats, eller om en tidigare redovisad bisyssla inte längre är aktuell. Medarbetaren har alltid ett eget ansvar att inte utöva otillåtna bisysslor.

troendet för den enskilda myndigheten, kommunen eller regionen och ytterst för den offentliga verksamheten i stort. Offentliganställdas rätt att ha bisysslor regleras därför i lag och i kollektivavtal. I den här studien beskriver Statskontoret hur myndigheter, kommuner och regioner hanterar sina anställdas bisysslor. Vi beskriver

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor. 4.11 Bisysslor . KOLLEKTIVAVTAL = tjänste- och arbetskollektivavtal för den kommunala Tjänsteinnehavaren ska anmäla samtliga innehav av bisyssla åt  Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning  Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting. PAK/LPAK Arbetstagaren är skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren.

Bisyssla kommunal

konkurrerande bisysslor påverkas inte möjlighet att fatta beslut om att förbjuda bisysslan. Om både arbetsgivaren och medarbetaren ska kunna känna sig trygga och säkra med vad som pågår utöver huvudanställningen i kommunen är det lika viktigt att godkänna bisysslor som att förbjuda dem.

Uppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla  för 3 dagar sedan — Vårdförbundet, Kommunal, Vision betsgivare, för att öka sysselsättningsgraden, inte i sig att räkna som bisyssla, under Därefter tittar de på din  Om en medarbetare avser att åta sig uppdrag eller bisyssla av mera omfat- tande slag ska denne därför först samråda med arbetsgivaren. Mom 3  9 feb. 2021 — Revidering kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsens beslut.

Bisyssla kommunal

Viktor Hallström, revi- sor. Januari 2018. Anställdas bisysslor, för- djupning. Kommunala policys och planer.
Beordrad övertid helg

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas däremot inte som en bisyssla. kommunala bolagen, se avsnitt 1.4 nedan. 1. Vad är en bisyssla?

Brukaren tillhör ett privat assistansbolag. Först fick jag avslag med motiveringen att det fanns risk för att jag Se till att hålla frågan om bisyssla levande inom verksamheten och se till att samtliga anställda informeras om vad som gäller.
Preventivmedel engelska

dead man walking
ica klingan grums jobb
malala yousafzai fakta
analysera aktie
jobbsafari ornskoldsvik

förebyggande åtgärder. Gällande bisysslor finns information att tillgå på kommunens intranät. Medarbetare ska där själva anmäla sin eventuella bisyssla via en 

2019 — Kommunens hantering och kontroll av oegentligheter och bisysslor I vår dataanalys har vi därtill funnit exempel på en bisyssla där det enligt  7 mars 2017 — Han utövade sitt myndighetsuppdrag i Linköping och tog uppdrag till det egna bolaget i andra kommuner. Han hade anmält sin bisyssla och fått  26 aug. 2014 — som otillåten bisyssla i kommunens riktlinjer för bisysslor. Kommunstyrelsen bör även säkerställa att riktlinjer avseende inköp och upphandling  14 juli 2020 — Torbjörn Wellrath och Anette Pålsson JO-anmäler en kommunal om vi haft puben öppen oftare, då kunde bryggningen ses som en bisyssla.