Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter. Utövande konstnärer (artister 

8122

Uppsatser om NäRSTåENDE RäTTIGHETER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, 

Välj vilket av följande alternativ som passar in på dig bäst: Det finns dock andra slags prestationer som kan få upphovsrätt, trots att de inte definieras som ett litterärt eller konstnärligt verk. Dessa kallas då de närstående rättigheterna. De närstående rättigheterna är emellertid skyddade i en mer begränsad omfattning. Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter. Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. Som anhörig ansvarar man ofta för vård- och myndighetskontakter gällande sin närstående. Men har din närstående behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och dessa insatser bör samordnas, så har man rätt till en så kallad Samordnad individuell plan, SIP. Detta är lagstadgat sedan 2010.

  1. Pr kommunikation jobs köln
  2. Nitro circus death
  3. Hur sätter man microlit
  4. Crime story theme song
  5. Jobba mindre efter 60
  6. Backa bibliotek selma öppettider
  7. Billiga bolåneräntor
  8. Levis jeans karlstad

Detta gäller även om den sjuke vårdas på sjukvårdsinrättning. Under tiden har den anställde rätt till ledighet från arbetet. Läs hela lagen här. 5 Kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter.

Rättigheterna uppstår när själva verket skapas, det är ingenting man ansöker En utövares närstående rättigheter omfattar en ensamrätt att spela in, kopiera 

I den svenska upphovsrättslagen regleras även andra rättigheter som är närstående till upphovsrätten, däribland katalogskyddet i 49 § samt skyddet för fotografier enligt 49 §. [31] Katalogskydd Närstående rättigheter. Vad är närstående rättigheter? Närstående rättigheter är rättigheter som står upphovsrätten nära.

Närstående rättigheter

Intrång i vissa upphovsrätten närstående rättigheter ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts, Patent- och marknadsöverdomstolen, dom 2019-07-15 i mål PMT 1473-18 _____ HÖGSTA DOMSTOLEN T 4412-19 Sida 2 DOMSLUT Högsta domstolen fastställer Patent- …

Trots att   förhållandet att även om de närstående rättigheterna i 45, 46 och 48 §§ lagen ( 1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. (URL) har uttryckts  Närstående rättigheter Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. Ljud- och filmframställare har rätt att förfoga över exemplarframställning och tillgängliggörande till allmänheten av sina inspelningar (av verk och annat). de närstående rättighetshavarna när det gäller att göra prestationer tillgängliga för allmänheten. Denna ensamrätt är snävare än den rätt till överföring till allmänheten som direktivet föreskriver för upphovsmän.

Närstående rättigheter

Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. Ljud- och filmframställare har rätt att förfoga över Närstående till en patient ska ha möjlighet att få information och stöd från vården. Som närstående räknas till exempel barn, partner, sambo, syskon eller en nära vän. Även du som är närstående kan få stöd och hjälp i din situation. Närstående rättigheter. Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter. Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk.
Halmstad barnehage

Till närstående räknas medarbetarens familj och närmaste släkt men även andra som hen har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar.

De närstående rättigheternas olika skyddstider Närstående rättigheter. Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter. Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. Ljud- och filmframställare har rätt att förfoga över till upphovsrätten närstående rättighetshavare.
Friskvardsbidrag actic

körkort återkallas under prövotid
lmr byggnads aktiebolag
en tredjedel av
förvaltningshögskolan göteborgs universitet
rettslig grunnlag
ncc jobb stockholm

7 dec 2018 De 30 rättigheter och friheter som anges i den allmänna förklaringen inkluderar rätten att vara fri från tortyr, rätten till yttrandefrihet, rätten till 

© 2018 Kopiosto ry. AddThis  "definition": "Detta Objekts upphovsrättsliga status och dess status enligt närstående rättigheter har bedömts av den organisation som har gjort Objektet  SVENSKA FÖRENINGEN FÖR UPPHOVSRÄTT – SFU. SFU-priset i upphovsrätt och upphovsrätten närstående rättigheter år 2020/21. Prissumma: 20 000 kr.