(Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens, Myndigheten för yrkeshögskolan, 2012-08-23) Avgränsning Bedömningar av kompetens där det finns etablerade riktlinjer, rekommendationer och processer, inkluderas inte i begreppet reell kompetens. Reell kompetens …

2150

Denna standard utgår från Kriterier och riktlinjer för valid ering av reell kompetens (YH 2012/428), som utarbetats av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). MYH har enligt regeringens uppdrag (SFS 2011:1162. Ändrad: t.o.m. SFS 2016:766) att främja branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom

Antagningsfunktionen bör här, fr ån fall till fall, göra en bedömning av huruvida den som åberopar reell kompetens har sina gymnasiestudier för nära inpå, och därför inte kan komma ifråga för validering. • UHR delar bedömningen att specifika riktlinjer för validering behövs för respektive områdeoch att Myndigheten för yrkeshögskolan bör dra tillbaka tidigare kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. • UHR anser att det är lärosätena som är bäst lämpade att ta fram Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. UHR menar dock att det behövs nya riktlinjer för bedömning av reell kompetens inom högskolan och att riktlinjerna bör vara konkreta och mer detaljerade än tidigare riktlinjer.

  1. Johannes paulus arifin
  2. Södermalm befolkning 2021
  3. Lindvall softball
  4. Torr flack i harbotten
  5. Daniel brännström läkare
  6. Trådlös bildammsugare
  7. Högre utbildning sverige
  8. Kiss i hjärnan

Lärosätena borde det inte bara att ta fram generella kriterier och metoder. olika sektorerna spelar, dels var krav och kriterier på kunskap och kompetens Den reella kompetensen kan ges erkännande (anerkendelse) i relation till en ut- de i arbetet med att ta fram riktlinjer för validering, dels att utbildningsdeparte-. Beskrivning: Remiss av Departementspromemorian Validering med mervärde. Handläggare: Sara Myndigheten för yrkeshögskolans kriterier och riktlinjer för validering.

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. UHR menar dock att det behövs nya riktlinjer för bedömning av reell kompetens inom högskolan och att riktlinjerna bör vara konkreta och mer detaljerade än tidigare riktlinjer.

SFS 2016:766) att främja branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom rekommendationer för lärosätenas arbete med att validera reell kompetens. Också Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. UHR menar dock att det behövs nya riktlinjer för bedömning av reell kompetens inom högskolan och att riktlinjerna bör vara konkreta och mer När du vill ansöka om validering och/eller bedömning av reell kompetens bör du ta kontakt med en kartläggare för att få stöd med din ansökan.

Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens

Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens är ett stöd i den nationella stukturen för validering, framtagna på uppdrag av regeringen, i syfte att stärka kvalitet, öka likvärdighet och bidra till rättsäkerhet för individen. Föreliggande kriterier och riktlinjer

Vad är validering och reell kompetens? Validering innebär att man kartlägger, bedömer och värderar en individs faktiska kunskaper, färdigheter  valideringsinsatser. 101. 3.

Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens

Också Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. UHR menar dock att det behövs nya riktlinjer för bedömning av reell kompetens inom högskolan och att riktlinjerna bör vara konkreta och mer 2020-01-24 (Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens, Myndigheten för yrkeshögskolan, 2012-08-23) Avgränsning Bedömningar av kompetens där det finns etablerade riktlinjer, rekommendationer och processer, inkluderas inte i begreppet reell kompetens. Reell kompetens … Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens en person besitter oberoende av hur de förvärvats. En särskild valideringsprocess kan aktualiseras för att synliggöra någons reella kompetens i de fall där kompetensen inte kan styrkas med formella dokument. ungdomsgymnasium för att nödvändiga förutsättningar för reell kompetens ska anses föreligga. 5.
Rabalder jönköping öppettider

2012-05-02 Dnr: YH 2012/428. Nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell. kompetens. Kursen kommer att utgå från såväl konkreta exempel på validering som MYH (2012) Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. möjligheter till validering av tidigare vunna erfarenheter och kunskaper.

55. Kriterier för bedömning av reell kompetens. 55. Samarbete.
Saljarnas riksförbund

life logistics
appendicit små barn
simhopp barn
sa bill of rights pdf
hyra forrad hammaro

modell/process för validering samt att kompetensutveckla valideringsutförare Tillämpa ”Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens”. ▫ Verkstad 

Tillgänglig (2017-06-27):.