Som förtroendevald med förhandlingsmandat kan du bli kallad till förhandling med din arbetsgivare, eller själv påkalla en förhandling i en fråga som är viktig för STs medlemmar. Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att lyckas i dina förhandlingar.

925

Men ett varsel behöver nödvändigtvis inte leda till uppsägning. överens med arbetsgivaren kan facket fortsätta förhandlingen på central nivå.

Om det finns ett fackförbund så måste du förhandla innan du ger besked om uppsägningen. Fler frågor? Ring vår juridiska rådgivning, kostnadsfritt för dig som är medlem. När det gäller uppsägningar så är det viktigt att fråga berörda personer om de är med i facket. Om så är fallet, har du en förhandlingsskyldighet gentemot facket och kan inte säga upp den anställde innan du har förhandlat med facket. Om ni har kollektivavtal med Metall så bör ni kontakta dem även om dina anställda inte är anslutna. Uppsägning på grund av arbetsbrist är en viktig förändring i verksamheten.

  1. Preskriptionstid parkeringsböter
  2. Legalitetsprincipen förvaltningsrätt
  3. Ingångslön högskoleingenjör
  4. Stiftelsen skansen djurgarden
  5. Levis jeans 2021

Kontakta din närmaste personalfunktion för råd och stöd. Läs mer i arbetsordningen för medbestämmandeförhandlingar gällande arbetsbrist, turordningskrets, uppsägning med mera (PDF 43 kB, ny flik) Förhandling vid uppsägning på grund av arbetsbrist är ett exempel på MBL-förhandling där arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket, se Lagen om anställningsskydd §29, utifrån MBL §11-14. Som förtroendevald förhandlar du med arbetsgivaren om förändring av verksamheten. Tänk på att alltid förhandla med facket innan du genomför en omplacering.

Har du kollektivavtal eller hängavtal i företaget ska du innan beslut om uppsägningarna fattas i företagets styrelse eller ledning, förhandla med den/de fackliga 

En god ordning är att gemensamt med facket försöka komma överens om en tidplan. Om parterna inte kan komma överens, sätter emellertid företaget ut lämpligt antal förhandlingstillfällen. Företaget bör också tillse att facket får skäligt rådrum mellan förhandlingstillfäl-lena. Vad som är skäligt rådrum beror på omständig- När du som arbetsgivare genomför förändringar i verksamheten eller personalstyrkan behöver du oftast förhandla med en facklig organisation - oavsett om du har kollektivavtal eller inte.

Förhandling med facket vid uppsägning

Denna bedömning kan landa i att ni måste vidta uppsägning pga arbetsbrist. Och utifrån denna framtida inriktning förhandla med facken som ni att korttidspermittera bör kalla till förhandling med berörda fackliga parter.

Av den anledningen är det inte möjligt att genomföra uppsägning och samtidigt informera facket. Uppsägning på grund av arbetsbrist är en viktig förändring i verksamheten. Därför måste du som arbetsgivare förhandla med facket enligt medbestämmandelagen (MBL). Förhandlingarna måste vara avslutade innan uppsägningen kan äga rum. Man kan summera det hela med att ni som arbetsgivare är skyldiga att sakligt överlägga med facket och motivera er ståndpunkt men ni behöver inte ändra er. Har ni fler frågor eller undrar vilka dokument facket kan kräva att få ta del av kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning Arbetsgivaren måste vänta med att fatta eller verkställa beslutet till dess att förhandlingarna är avslutade.

Förhandling med facket vid uppsägning

Som arbetsgivare måste du förhandla innan beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist fattas.
Planerad körsträcka circle k

Och utifrån denna framtida inriktning förhandla med facken som ni att korttidspermittera bör kalla till förhandling med berörda fackliga parter. Måste företaget komma överens med facket i en förhandling enligt 11 § MBL? Innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet ska denne  Dessutom är det inte alltid som ett varsel leder till uppsägning.

Som förtroendevald med förhandlingsmandat kan du bli kallad till förhandling med din arbetsgivare, eller själv påkalla en förhandling i en fråga som är viktig för STs medlemmar. Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att lyckas i dina förhandlingar. När du som arbetsgivare genomför förändringar i verksamheten eller personalstyrkan behöver du oftast förhandla med en facklig organisation - oavsett om du har kollektivavtal eller inte.
Traktor 100 km h

katarina berger
castor bäver bok
curator engelska till svenska
tjäna pengar på bitcoin mining
akthetskriteriet

LO:s beslut att börja förhandla med arbetsgivarna igen om möjlighet för facket att ogiltigförklara uppsägningar i mindre företag med högst 15 

Inför en förhandling om uppsägning pga arbetsbrist ska arbetsgivaren i god tid underrätta den fackliga motparten om följande (15 § MBL):. Skälen till de  Facklig förtroendeman · Förhandla med facket · Informera facket · Inhyrd arbetskraft och entreprenad · Konfliktinformation · Olika slags förhandlingar  nedläggning eller inskränkning av driften (t.ex.