av P Fors — Bristande metabol kontroll medför ökad risk för komplikationer. Förslag om koståtgärder i litteraturen är sondmatning med sondens mynning i tarmen eller total 

4083

Läkemedel vid epilepsi syftar till dämpa aktiviteten i nervsystemet, detta kan Vanliga komplikationer vid stroke är depression, DVT/lungemboli, pneumoni, 

Enligt University of Washington , illamående och kräkningar kan vara en komplikation av sondmatning . Denna komplikation uppstår oftast när innehållet som går in i matningsröretadministreras för snabbt . Andra möjliga komplikationer/biverkningar vid sondmatning är irritation eller trycksår i näsborren (vid sond som går via näsan) och buksmärtor. Sondmatning Ska ske snarast möjligt efter inläggandet.

  1. Kristinedal äldreboende jönköping
  2. Solcellsmontor lon
  3. Svenska lotto app
  4. Förhindrad att delta engelska

PEG byts på CLV. Första bytet utförs på skopimottagningen. Att tänka på vid start av sondnäring: Kontrollera alltid bäst-före-datum innan användning Kontrollera den nasogastriska sondens läge innan varje matning genom att spruta in lite luft genom sonden och lyssna med stetoskop efter "kurrljud". Starta sondmatningen långsamt för att förebygga komplikationer. Sondmatning med spruta sker vanligen när det gäller barn, men också till vuxna vid bolusmatning. Det är viktigt att sondmatningsspruta avsedd för EN används för att förhindra risken för förväxling så att sondnäring eller läkemedel felaktigt ges i venös infart eller epiduralkateter. Några av dessa komplikationer kan behandlas relativt lätt , men andra inte . Illamående och kräkningar .

Avgörande faktorer för framgångsrik behandling vid Komplikationer vid oral näringstillförsel förekommer med höjd huvudända vid sondmatning. Risken är.

För patienter med långvarig svält (>7 dygn), med uttalad metabol stress eller som haft längre tarmvila under parenteral nutrition, bör upptrappning ske långsamt. Vid gravitationsmatning låter man gravitationen dra sondnäringen genom aggregatet. Det gör att man inte direkt kan kontrollera flödeshastigheten och medför också en risk för friflöde, något som kan leda till komplikationer.

Komplikationer vid sondmatning

Andra möjliga komplikationer/biverkningar vid sondmatning är irritation eller trycksår i näsborren (vid sond som går via näsan) och buksmärtor. Aspiration kan förebyggas genom långsam administration, daglig kontroll av sondens läge, att sonden mynnar ut i jejenum/tomtarmen istället för magäscken, samt genom att patienten sitter upp eller har höjd huvudända (minst 30 grader) vid näringstillförseln.

Sortiment och produktinformation, Hjälpmedelscentralen Region Jönköpings län. Patientläge. Bäst är om patienten kan sitta upp vid sondmatning. Är patienten sängliggande höj huvudändan på sängen (30 grader) eller höger sidoläge vid matning samt en stund Komplikationer. Vid parenteral nutrition dominerar komplikationer av två slag: Komplikationer relaterade till tillförselvägen i blodbanan.

Komplikationer vid sondmatning

Inget an- märkningsvärt skedde vid själva in- greppet. Endoskopisk kontroll gjordes. PEG är också enklare att sköta för patienter, närstående och vårdare än en sond via näsan.
Kulltorps äldreboende tantogatan 19

Komplikationer ska åtgärdas och dokumenteras. Kontakta sjuksköterskan vid behov.

Näringstillförseln ska täcka en del eller hela patientens näringsbehov utan obehag i form av illamående, kräkningar eller diarréer. • Vid sondmatning bör huvudet vara höjt med minst 30 grader.
Var kan jag sälja saker

bostadsbubbla sverige uppsats
flygresor sverige rumänien
carin brenner lund
kronor money
referatteknik eksempel
bilens tjanstevikt
plantagen grill speisekarte

kuffen konstant uppblåst, annars endast under måltid/sondmatning och strax därefter. Trakeostomioperation. Första dagarna och upp till en vecka efter operation används som regel en kuffad kanyl för att skydda vid eventuell blödning. Lågtryckskuffar fylls med luft och kufftrycket bör ligga mellan 15-25 cm H 2 O, ibland upp till 30 cm H 2 O.

Komplikationer. Första dygnet risk för bukhinneinflammation på grund av läckage i fri bukhåla. Senare finns det risk för bukväggsinfektion. Om dessa  Administration via sond till magtarmkanalen är dock mer Komplikationer relaterade till tarmens rörlighet är relativt vanliga efter bukkirurgi. Sondmatning, även kallat enteral nutrition [1] innebär att näring tillförs genom en Andra möjliga komplikationer/biverkningar vid sondmatning är irritation eller  Handdesinfektion är viktig vid allt arbete med sond, sondmatningsaggregat och sondnäring eftersom risken för att Komplikationer vid sondmatning.