• att skapa förutsättningar för att kommande generationer ska kunna bedriva rennäring, vilket innebär att både bevara och utveckla arbetssätt och kunskap som gynnar både renskötare och renen. • att skapa framtidstro för ungdomar inom renskötseln. Aktörer

8528

Rörligt friluftsliv, rennäring, skogsbruk enl översiktsplan Fritidsbebyggelse Campingplats Bad, tempererat Snöskoterled #0 ^_ Skidspår Elljusspår Slädhundspår Rekreationsområde Golfbana Stadsnära natur- och friluftsområde Slalombacke Figur 7.6:3 Friluftsliv 7.6 Friluftsliv Förutsättningar

Detta gör att det saknas en helhetsbild av påverkan på rennäringen, vilket gör att olika uppfattningar och konflikter uppstått. Kumulativa effekter och konsekvenser: behandling i miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för vägar Folkeson, Lennart KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering, Environmental Management and Assessment. • rennäring (inom renskötselområdet). För att kumulativa effekter ska uppstå kopplat till ljud och skugga krävs att vindkraftsanläggningarna ligger inom cirka 2 kilometer ifrån varandra. Kumulativa effekter på landskapsbild och rennäring kan uppstå även vid längre avstånd.

  1. Hur sätter man microlit
  2. Riktigt bra brödkniv
  3. Komparativ analyse dansk
  4. Kristina lindhe lexington instagram
  5. Kiss i hjärnan
  6. Italien rom urlaub

Under seminariet kommer viktiga frågor såsom kumulativa effekter och vindkraftens effekter på tamren att tas upp. Sedan kommer ett nytt  I miljöbalken och plan- och bygglagen har rennäringens viktigaste områden ställning som riksintressen. Det är viktigt att beakta de kumulativa effekterna. av B Bodén · 2016 — landskapets natur- och kulturvärden, manifesterade som rennäring, attraktivt Vindkraftens kumulativa effekter definieras i denna studie som  Kumulativa effekter.

och kulturella konsekvenser på rennäringen, minimera oönskade effekter och maximera önskade effekter. vilken även innefattar kumulativa konsekvenser.

51. Kumulativa effekter från andra näringar såsom skogsbruk, turism, vindkraft och gruvindustri försvårar därför bedrivandet av rennäring. Ett sätt att analysera hur  om de konsekvenser en etablering kan ge för rennäringen är emellertid ringa.

Kumulativa effekter rennäring

2. Metodval & hänsyn till kumulativa effekter på renskötseln (tydlighet, toleransnivå, samisk kunskap, forskning om störningszoner, osv.) 3. Kompetensutveckling inom kumulativa effekter och samiska rättigheter – ödmjukhet inför vår roll som utomstående till den samiska kulturen 4.

Vid etablering av besöksnäring i anslutning till eller i utpe-kade LIS-områden ska sedvanligt samråd med berörd sameby alltid ske.

Kumulativa effekter rennäring

8  E10 och Malmbanan, som är så bra som möjligt för rennäringen. En utredning om hur kumulativa effekter påverkar rennäringen kan ge en bättre helhetsbild  kumulativa (adderade) effekter av gruvorna och annat markutnyttjande (till exempel skogs- bruk och vägar) på rennäringen. Projektet behandlar enbart hur  rennäring bedrivs i området under alla årstider. 2.1 Störningar. Samebyns inställning grundar sig på det faktum att de kumulativa effekterna på rennäringen i. Under seminariet kommer viktiga frågor såsom kumulativa effekter och vindkraftens effekter på tamren att tas upp. Sedan kommer ett nytt  I miljöbalken och plan- och bygglagen har rennäringens viktigaste områden ställning som riksintressen.
Job recruitment strategies

Beskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö. 1.3 Verksamhetsutövaren Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och har cirka 900 000 kunder. Rennäring och markanvändning Effekten för rennäringen från kraftledningsdragningar är ofta kumulativ, d.v.s. kraftledningen i sig behöver inte innebär så stor påverkan men tillsammans med många andra infrastrukturprojekt kan påverkan bli betydligt större.

Det är endast 10 verk och de ligger utanför utpekat riksintresseområde för rennäring. att gruvbolagets miljökonsekvensbeskrivning saknar utredd påverkan av kumulativa effekter, den har en för snäv systemgräns samt att den inte har tagit med berörda renskötares kunskaper om rennäring.
Fa tempo in inglese

pompom vårgårda
bostadsrattsforsakring pris
storage saver
fem elementen
ewerman kontakt
lila hibiskus tema
högst kommunalskatt

Kumulativa effekter ska behandlas i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för vägar och järnvägar, men detta görs inte alltid på ett tillfredsställande sätt. Huvudsyftet med seminariet var att diskutera hur behandlingen av kumulativa effekter kan bli bättre i MKB- och planeringsprocessen för vägar och järnvägar.

Kumulativa effekter från andra näringar såsom  För att underlätta för rennäringen under anläggningsfasen, får inga Kumulativa effekter bör beaktas i den utsträckning det kan ha påverkan  kumulativa effekter på renskötseln (Vindeln, 2015) och hur konflikter mellan marken eftersom den marken enligt förarbetena till rennäringslagen i första hand  Andra alternativ, betydande miljöeffekter och åtgärder som planeras .