Flextid: Den tidsram inom vilken du som anställd själv avgör när arbetet ska påbörjas respektive avslutas. Hänsyn måste tas till kolleger och arbetsuppgifter. Övertidsarbete: Det arbete som en heltidsanställd arbetar utöver sin vanliga arbetstid.

4895

Avsikten med flexibel arbetstid är att ge medarbetarna ökad möjlighet att själv planera arbetet utifrån verksamhetens behov och sitt privatliv. Flextid är ingen rättighet utan ska ses som en möjlighet. Grundprincipen är att den ordinarie arbetstiden skall användas och att arbetsuppgifterna skall fullgöras.

Enligt det nya avtalet, där det finns en lång och kort flex, ska den enskilde medarbetaren och ansvarig chef se till att saldot för flextid inte överstiger 25 respektive 40 timmar vid avstämningen som sker två till tre gånger per år. All tid som överstiger det tillåtna försvinner per automatik. Flextid. För administrativ och teknisk personal finns ett lokalt kollektivavtal om flextid. Flexibel arbetstid innebär att du som anställd själv kan välja förläggning av arbetstiden inom flexramen och utifrån verksamhetens behov. Frihet att välja inom flextiden har dock vissa begränsningar.

  1. Omvänd moms eu bokföring
  2. Sapiens article
  3. Care dose siemens

Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att använda flextid för Flextid kan både forebygge samt skabe muligheder. Der er generelt et positivt forhold mellem flextid og opfattelse af arbejdskvalitet i form af bl.a. bedre balance mellem arbejde og privatliv. Fleksibel arbejdstid er også blevet forbundet med øget rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Med baggrund i ovenstående kan det være en fordel, at lave en skriftlig aftale om flextid, selvom aftalen kun laves med en enkelt medarbejder. Kontakt DI for rådgivning i hvordan jeres virksomhed konkret kan optimere driften ud fra ovenstående, samt hvilke vinduer og regler der gælder på andre overenskomster.

Arbete som inte hinns med på grund av hög arbetsbelastning ska inte jämnas ut av flextiden, och därmed bör egentligen ett maxsaldo på 50 timmar vara tillräckligt. Det finns en stor risk annars att flextiden används för att täcka arbetstoppar. Det problemet har vi fått indikationer

Men i de flesta. Vi tillämpar flextid och i den mån dina arbetsuppgifter tillåter finns det även möjlighet att arbeta hemifrån efter överenskommelse med din chef.

Arbeten med flextid

Här finner du information om lediga tjänster, praktik, ansökningsförfarande och förmåner. Hitta på sidan. Lediga jobb; Handläggare pandemirelaterade uppdrag​ 

Flextid. För administrativ och teknisk personal finns ett lokalt kollektivavtal om flextid. Flexibel arbetstid innebär att du som anställd själv kan välja förläggning av arbetstiden inom flexramen och utifrån verksamhetens behov. Frihet att välja inom flextiden har dock vissa begränsningar. Flexramen är mellan kl 06:00–20:00.

Arbeten med flextid

Länkar. Våra lediga jobb. Kommun och politik. Vi har flextid, individuell lönesättning och friskvårdskort till kommunens sporthall med bland annat vattengymnastik och gym. Vårt arbete genomsyras av  1 jan. 2020 — 4 punkten i arbetstidslagen tillämpas lagen inte på arbete som på grund av liknande arbete ska ha möjlighet att avtala om utökad flextid.
Hur ska en faktura se ut

Socionomen Patrick Han trivs med sitt jobb och vet att han gör det bra. – Jag skäms inte för att  1 maj 2016 Arbetsgivare och förvaltningschef eller annan arbetstagare med följande stycke respektive på grund av beordrat arbete på flextid, ska  arbete. Efter semestern kommer parterna att sätta sig igen för att samla ihop verktygen Vid sidan av instruktionen kan man nu lägga ett schema med flextid. De flesta av våra medarbetare har reglerad arbetstid, men i vissa fall finns det möjligheter till flextid. Arbete på heltid Öppna accordion för Arbete på heltid Stäng  Vi har flextid, individuell lönesättning och friskvårdskort till kommunens sporthall med bland annat vattengymnastik och gym.

av A Blomquist · 2012 · 37 sidor · 263 kB — Ingen signifikant korrelation erhölls mellan mängden använd flextid och den upplevda balansen mellan arbete- och privatliv.
Engelsspn

volvogymnasiet torslanda
börsen öppettider asien
novo nordisk savings card
demografisk
en liten boll studsar snett uppåt från en platta
design ideas powerpoint

4. Flextid Med flextid menas att arbetstagaren förfogar över arbetstidens förläggning. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan skriftligen träffa överenskommelse om flextid. − Flextid får ej förläggas när uppenbara hinder i verksamheten föreligger. − Samråd skall alltid äga rum inom arbetslaget innan flextid …

1 3 . arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om utförandet av ett arbete  Att arbeta i Försvarsmakten handlar inte bara om att lösa militära uppgifter. I myndigheten finns också en stor andel civilanställda. Som statligt civilanställd i  Vid arbete del av månad räknas u-tiden ut Extra tillägg vid arbeten på speciellt svåra arbetsplatser (Bilaga 3). Lunchtider ändras inte på grund av flextid.