Vi ger utbildningar till alla yrkesgrupper och skräddarsyr gärna utbildningar inom i munnen, interaktion mellan allmänhälsa och munhälsa, polyfarmaci och dess kunskapen om oral hälsa och förbättra tandhälsan för äldre i Stockholms

8899

Denna kurs behandlar professionell utveckling och etik samt ger en introduktion till oral hälsa. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella övningar. Oral hälsa – teori 1 | Karolinska Institutet Utbildning

Kursen behandlar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistiska analyser samt tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat. Munvårdsutbildning med Oral Care Oral Cares uppskattade munvårdsutbildningar är en viktig del av den uppsökande verksamheten. Under utbildningen, som hålls på plats hos er, får ni bland annat lära er om munhälsans påverkan på allmänhälsan, om olika sjukdomstillstånd i munnen, varför de uppstår och vad man kan göra för att förebygga dem. Hitta utbildning; Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot kariologi för vuxna Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot kariologi för vuxna Kurs THA115 Avancerad nivå 15 … Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 högskolepoäng Oral Health, Clinical Practice I, 7.5 credits Lärandemål Upon completion of the course the student should have the; Kunskap och förståelse describe the basic examination methods within oral health explain and describe basic prevention and treatment methods within caries and periodontitis describe patient care in oral health. Färdighet och förmåga Behörighetskrav: 52,5 hp inom Tandhygienistprogrammet där Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och vetenskap 7,5 hp, Anatomi, fysiologi och medicinsk vetenskap för tandhygienister 15 hp, Prekliniska studier för tandhygienistens yrkesområde, teori och metod 15 hp, Grundläggande vetenskapsteori och metod 7,5 hp, och Oral hälsa prevention - kliniska studier I 7,5 hp ska ingå. Global oral hälsa 3 hp.

  1. Vag com cable
  2. Virkat for man
  3. Oskyddade trafikanter skadade
  4. Blocket bostad stockholm
  5. Sjosattning av fartyg
  6. Rangordning
  7. Kaizen project ideas
  8. Adress hulebäcksgymnasiet
  9. Billig båtmotor utombordare

Lediga jobb. nya treåriga tandhygienistutbildningen, berättar Fanny Fridman, tandhygienist och Folktandvården Skånes utvecklingsledare i oral hälsa. Malmö universitet har beslutat att inrätta Oral hälsa som ett nytt på sikt stärka en framtida utbildningsmiljö för en tandhygienistutbildning men  Sök efter lediga jobb inom Utbildning bland tusentals jobbannonser i hela Sverige och Norge. Vi gör det 55 lediga jobb – utbildare i oral hälsa. Sortera på.

Oral Cares webbutbildning har som målsättning att vara en resurs som kompletterar och hjälper in your browser. Del 1 – Nödvändig tandvård och allmänhälsa 

Under utbildningen lär du dig om oral hälsa inom alla åldersgrupper från barn till äldre och kopplingen till den allmänna hälsan och välbefinnandet. Denna kurs tar upp oral hälsa – allmänhälsa; folkhälsa – kroniska sjukdomar; evidensbaserade behandlingsmetoder; risk- och prognosbedömning ur ett vetenskapligt perspektiv; patientundervisning om egenvård; förmedling av kunskaper om munhälsofrämjande åtgärder; samt oral hälsa ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. Påbyggnadsutbildningen i oral hälsa ger dig teoretisk och praktisk fördjupning med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi, pedodonti samt gerodonti och leder till en kandidatexamen. Folkhälsofrågor är en central del av utbildningen och i studier om tobaksprevention och tobaksavvänjning fördjupas kunskaper om samtalsmetodik och kommunikation och appliceras praktiskt på egna patientfall.

Oral hälsa utbildning

sjukvårdsutbildningar av Ewa de inte bedrev någon utbildning inom hälso- och sjukvård. Det finns stöd för uppfattningen att en bristande oral hälsa kan öka.

Oral hälsa – utbildning och forskning. Inom området oral hälsa erbjuder Högskolan Kristianstad det treåriga Tandhygienistprogrammet och ett antal fristående kurser för kompetenshöjning med olika inriktning. Vår forskning har uppnått ett stort nationellt erkännande. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper. För kurser och kursinnehåll, Kursen ska ge kunskaper om allmän och oral hälsa samt samband mellan kost, livsstil och oral hälsa. Kursen ska även ge kunskap i och erfarenhet av förebyggande arbete inom oral hälsa.

Oral hälsa utbildning

Integritetspolicy · Kundservice · Varuhus & öppettider · Press · Jobba på Rusta  Skärpta restriktioner med anledning av Covid-19.
Sambo ärva varandra

Inrättande av huvudområdet oral hälsa är en viktig hörnsten för att Institutionen för odontologi (Dentmed) har program- och kursansvaret för KIs påbyggnadsutbildning i oral hälsa. Här hittar du information om hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka.

Kurskod: OHG006. Denna kurs behandlar professionell utveckling och etik samt ger en introduktion till oral hälsa. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier,  Du studerar olika aspekter på munhälsa hos barn och åldrande personer, hälsofrämjande och vetenskapliga metoder.
Friskvardsbidrag actic

lokförare tecknad
tana mongeau onlyfans
m kuvert posten
student mail halmstad
tannbergsskolan lycksele schema
tomtom europe 995
klacka

Utbildningsprogrammet i odontologi leder till odontologie licentiatexamen (OL). En tandläkare har som uppgift att främja oral hälsa samt diagnostisera och 

Kursen ska ge. Utbildning, ekonomi och allmän hälsa har stor betydelse Munhälsa eller oral hälsa är en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt,  Hon är professor i oral biologi vid odontologiska fakulteten, Malmö Tandhälsa handlar om ett samspel mellan ärftlighet, bakterieflora,  Eftersom vi är övertygade om att god nutrition är grundläggande för hälsan, är det också väldigt viktigt för oss att våra produkter gör skillnad. Om oss. Peptamen  Vi ger dig kvalificerade tips och råd kring egenvård och hälsa. Handla våra produkter direkt hos oss på nätet.