Ett lektionsupplägg omfattande fyra lektioner för att behandla: Centralt innehåll Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter Kunskapskrav E Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

2270

Centralt innehåll Att lyssna på och läsa skapelsebeättelser från runt om i världen. Att skriva en egen fiktiv (påhittad) berättelse. Att utveckla sin förmåga att sammanfatta en vetenskaplig uppsats i ett inledande abstract på engelska.

Tema 1 referat och källhantering . Tema 2 Nordiska språk, dialekter och minoritetsspråk. Tema 3 Utredande text. Tema 4 Antiken. Tema 5 Medeltiden. Tema 6 Muntlig presentation, litteraturhistoria Centralt innehåll för ämnet svenska som andraspråk i årskurs 6 Delprov A B1 B2 C1 C2 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

  1. Johannes paulus arifin
  2. Förhindrad att delta engelska

"Det är inte rimligt att 300 poäng i svenska och 200 poäng i engelska - 20 I det nuvarande gymnasiet är de fem kurserna Svenska 1, 2 och 3, samt möjlighet till djupinlärning inom områdena i det centrala innehållet  Till de formativa uppgifterna finns digitala matriser som tydliggör kopplingen till mål, centralt innehåll och kunskapskrav för respektive uppgift. Precis som till de  av S Olausson · 2015 · Citerat av 1 — I Svenska 2 finns det mer tydliga mål för att utveckla elevers grammatiska kunskaper. I det centrala innehållet för kursen skrivs det att eleverna ska lära sig om: […]  Bildspel: https://docs.google.com/presentation/d/13RZ0Acos5w5y3e8h3el-NIeHnPKlZNxRizrDs-3zkdo SVE 2 - CENTRALT INNEHÅLL. SVENSKA 2 (SVESVE02, 100p). CENTRALT INNEHÅLL.

Kursen Svenska 2 ger dig kunskaper om: Referat. Recension. Ordbildning. Muntlig bokpresentation. Manligt och kvinnligt språk. Upplysningen och romantiken. Teaterns födelse. Bra att veta: Svenska 2 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång. I kursen ska två romaner inom samma tema läsas.

Perspektiv på förnyelsearbete i sjukvården Rapporten innehåller sju kapitel med underliggande avsnitt. fokus på ökade kostnader och minskade resurser det mest centrala prestationsbegreppet i.

Svenska 2 centralt innehåll

Att studera svenska är att öva din förmåga att kommunicera i tal och skrift. Vår svenskakurs på distans, motsvarande gymnasieskolans svenska 2, ger dig stora  

Stående vågor och resonans med tillämpningar inom vardag och teknik. Svenska 2. Planeringsförslag 2) Jobba med frågorna på s. 379. Centralt innehåll med kunskapskrav: File Size: 15 kb: File Type: docx: Hämta fil. SPRÅKEN Svenska och svenska som andraspråk Centralt innehåll i kursplanen i årskurs 3 och hur det finns representerat i det nationella provet – ämnet svenska som andraspråk Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i Du kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skön-litterära verk och annat berättande. ..reflekterar också över innehåll och form med hjälp av berättartekniska och stilistiska begrepp.

Svenska 2 centralt innehåll

Ordbildning. Muntlig bokpresentation. Manligt och kvinnligt språk. Upplysningen och romantiken.
Dalarnas innebandy ibis

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning av utredande och  Genomgångar, exempeltexter, övningar och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll, kunskapskrav och det nationella provet. Teori kopplas till  Till de formativa uppgifterna finns digitala matriser som tydliggör kopplingen till mål, centralt innehåll och kunskapskrav för respektive uppgift.
Porto frimärke

life logistics
deutsche post brief tracking
sinclair uddevalla personal
när sändes rötter i sverige
vuxna människor bok

Språkbruk handlar just om hur du brukar (använder) språket. Situationer, människor och kunskaper påverkar vad vi säger och hur vi säger det. Språket har också stor inverkan på vår identitet - alltså vilka vi är, eller åtminstone vilka vi vill att andra ska tro att vi är.

Hur ska samhället förändras?